Освен за софтуера фирма "Мегасет" се грижи и за Вашите компютри. Ние Ви предлагаме хардуерна поддръжка, която включва цялостна грижа за Вашите компютри, офисна техника, инсталиране на допълнителен софтуер, консултации относно компютърни конфигурации и др. При липса на техника от страна на клиента, предоставяме такава при абонаментна поддръжка на нашите програмни продукти.