1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Излезе новата версия на WEB базираната версия на управление на склад - "Супер Офис" на Мегасет. Добро впечатление правят интуитивният дизайн и увеличените функционални възможности на пакета.

• Единна база данни.
• От всяка точка на света достъп 24 часа в денонощието.
• Използване на различни OS Android, IOS, MS Windows, Lunux, IOS
• Достъпност през Различни устройства – Смартфони, Таблети, PC
• Версията е актуализирана с промяна в законодателството.
• Предлага Интрастат регистри.
• Документите отговарят на всички изисквания по ДДС и ДКПО.
• Системата отговаря на изискванията за водене на Лицензирани Акцизни складове и издава всички необходими документи за водене и електронен обмен на информация с Митници и НАП.
• Централизиран контрол на достъпа и администратиране.
• Развит е електронен обмен на заявки и документи с търговските вериги Метро, Билла, Бриколаж и др. по системата EDI.
• Работи с различни BD: MySQL, Oracle, MS SQL Server, PostgreSQL, MS Access • Всички справки и документи могат излизат и на Английски език.
• С новите функционалности напълно се покриват изискванията за работа на фирмите в условията на Европейската общност.