Ценова листа

Наименование

Цена /EUR/

 Модул "Склад" за настоящи клиенти (за всяко работно място или основна база) х 

150

 Модул „Фискал” (СУПТО) за настоящи абонати ( всяко работно място) x

150

 Модул "Склад" за нови абонати (за всяко работно място или основна база) х

225

 Модул „Фискал” (СУПТО) за нови абонати ( всяко работно място) x

200

 Месечен абонамент за модул "Фискал" (на месец)

25

Включва:

 

Ø Модул - Търговец (заприхождаване, изписване, наличности, междускладов трансфер,фактури) – стандартен склад

 

Ø Модул - Финансист: Каса,Банка,ПКО,РКО, Касови книги, Задължения,Вземания

 

Ø Модул - Мениджър:Себестойности,Печалби,

Анализи,Тенденции,Планирне

 

Допълнителни модули:

 

ØМодул - POST пакет (баркод, везни, тъч екран)

75

Ø спец. Документи с веиги (Метро,Била...),EDI – ел. Обмен

75

Ø Производство (Рецептурно/Шаблонно)

135

 

 

 Мобилни решения (Таблети и Смартфони)

 

Ø MegaMobile – Разносна търговия с PDA

150

Ø MegaOrders – заявки Online с PDA

150

 

 

 WWW решения

 

Ø WEB базирано решение за заявки от дистрибутори

135

Ø Навигация

135

Ø връзка с Eлектронен магазин

135

 

 

 Двустранно сЧетоводство

135

Ø базов модул,разчети с клиенти, разчети с доставчици

Ø ДДС – декларации, регистри, трансфер към бази Дневници

Ø ДМА – счетоводни, данъчни

Ø баланс и отчет

Ø транзакции

Ø материални запаси – счетоводен склад

135

 

В цената е включен 10 часов курс на обучение.

            Всички клиенти които са с абонамент към нас получават Ъпгрейтни версии безплатно.

При СУПТО съгласно Наредба Н-8 абонаментът на софтуера е задължителен.

Предлагаме абонамент за сервиз и поддръжка и на хардуер.

Предлагаме доразвитие на софтуера по желание на клиента.