Фирма "Мегасет" предлага абонаментна софтуерна поддръжка на всички свои програмни продукти, закупени от нашите клиенти. Клиентите ни получават най-новите версии с обогатени възможности и актуална нормативната база. Ние осигуряваме на хората от бизнеса бърз достъп до експерти, които могат да диагностицират и решават проблемите им и дават съвети за работата с нашите програмни продукти. Предлага ме и дистанционна поддръжка и диагностика, както и архивиране на данните на клиентите ни. Вие инвестирате в нашият софтуер и ние ви даваме оптимална производителност и високо качество. Добрата новина е че не сте сами.

Нашите програмни продукти имат възможност да бъдат доразвивани според изискванията на клиентите.